NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1438 (259331)

Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů.

NORMA vydána dne 1.11.2012

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 1438
: 259331
: 91633
: 1.11.2012
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 1438 (259331):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na měření průtoku čisté vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů pravoúhlých a s trojúhelníkovým výřezem (výřezem tvaruV) za podmínek dokonalého přepadu. Obsahuje požadavky na využití pravoúhlých tenkostěnných přelivů bez bočního zúžení při jejich zatopení. Norma obsahuje i základní informace, potřebné pro stanovení nejistoty tohoto měření včetně příkladu výpočtu