NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14015 (010915)

Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO).

NORMA vydána dne 1.5.2003

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14015
: 010915
: 67012
: 1.5.2003
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14015 (010915):

Tato norma uvádí postup pro environmentální posuzování míst a organizací, na základě vyhodnocení existujících a získaných informací poskytuje závěry týkající se důsledků environmentálních aspektů a environmentálních problémů pro podnikání