NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14 (014942)

Rovnoboké drážkování válcových hřídelů s vnitřním středěním - Rozměry, tolerance a zkoušení.

NORMA vydána dne 1.8.1997

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 14
: 014942
: 21920
: 1.8.1997
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14 (014942):

Tato mezinárodní norma udává základní rozměry, v milimetrech, přímých rovnobokých drážkových válcových hřídelů s vnitřním středěním, lehké a střední řady. Tato mezinárodní norma také specifikuje určuje způsoby měření a příslušné kalibry.