NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13909-1 (441314)

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 13909-1
: 441314
: 504863
: 1.6.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13909-1 (441314):

Tato část ISO 13909 definuje základní termíny používané při vzorkování tuhých paliv, popisuje obecné principy vzorkování a podrobnosti o informacích uváděných v dokumentaci a ve zprávě o vzorkování. Rovněž uvádí ostatní části a je vodítkem pro výběr příslušné části