NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13715 (013205)

Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování.

NORMA vydána dne 1.12.2018

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13715
: 013205
: 506274
: NEPLATNÁ
: 1.12.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN