NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13528 (010248)

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.

NORMA vydána dne 1.11.2017

Česky -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN ISO 13528
: 010248
: 503198
: 1.11.2017
: 156
: 499 g (1.10 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13528 (010248):

Tato mezinárodní norma poskytuje poskytovatelům zkoušení způsobilosti detailní popis statistických metod, aby mohli navrhovat programy zkoušení způsobilosti a analyzovat data z těchto programů. Poskytuje též doporučení pro interpretaci dat zkoušení způsobilosti účastníky takových programů a akreditačními orgány