NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13473-3 (011678)

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů.

NORMA vydána dne 1.9.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 13473-3
: 011678
: 71119
: 1.9.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13473-3 (011678):

Norma ČSN ISO 13473-3 specifikuje požadavky na profilometry používané ve stavitelství vozovek, aby byla zaručena smysluplnost a přesnost měření popisů mikro, makro a megatextury povrchů vozovek silnic a letišť. Též obsahuje návod pro klasifikaci profilometrů s ohledem na jejich užití a celkovou přesnost. Profilometry mohou být jakéhokoli druhu činnosti. Předmět této části ISO 13473 neobsahuje analýzu profilů strojově obrobených povrchů. Z předmětu normy je též vyjmuta analýza profilů nerovnosti vozovek.