NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13473-2 (011678)

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky.

NORMA vydána dne 1.12.2003

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13473-2
: 011678
: 69196
: 1.12.2003
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13473-2 (011678):

Terminologie vztahující se k analýze textury povrchu pomocí profilových technik a používaná v mezinárodních normách pro aplikace jiné než vozovky, je často pro analýzu vozovky nevhodná. Přestože mnoho základních měření a postupů analýzy v těchto jiných aplikacích je podobných těm, které se pro analýzu vozovek používají, jejich terminologie se na základě tradice rozvíjela velmi odlišně. Norma definuje termíny, výrazy a parametry, které se vztahují k analýze textury vozovky jak silnic, tak i letištních vzletových a přistávacích drah a také pojezdových drah. Zejména definuje termíny a výrazy vztahující se k profilu textury, které se používají při zjišťování charakteristik vozovky např. hlukových emisí styku pneumatika/silnice, tření pneumatika/silnice, valivého odporu pneumatiky a opotřebení pneumatiky. Navíc jsou uvedeny některé stručné informace o charakteristikách povrchu vozovky a jejich vlivech. Norma též obsahuje některé základní požadavky v souvislosti s použitím termínů, výrazů a parametrů. Norma se netýká profilové analýzy obrobených povrchů, neboť ta je předmětem jiných mezinárodních norem, např. ISO 3274, ISO 4287, ISO 4288, ISO 5436-1 a ISO 12085. Profilová analýza nerovnosti silnice není do normy zahrnuta, protože je pojednána v ISO 8606.