NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13472-1 (011649)

Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy.

NORMA vydána dne 1.9.2004

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13472-1
: 011649
: 71123
: 1.9.2004
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13472-1 (011649):

Norma ČSN ISO 13472-1 popisuje zkušební metodu pro měření in-situ, činitele zvukové pohltivosti povrchů vozovky jako funkci frekvence v rozsahu od 250 Hz do 4 kHz. Předpokládá se kolmý dopad. Zkušební metoda může být použita při šikmém dopadu, avšak s omezeními (viz příloha F). Zkušební metoda je určena pro následující použití: - stanovení vlastností zvukové pohltivosti zkušebních drah podle ISO 10844, s mezními hodnotami, a dalších obdobných norem; - stanovení vlastností zvukové pohltivosti povrchu vozovek při běžném užívání; - porovnání projektovaných specifikací zvukové pohltivosti povrchu vozovek se skutečnými dosaženými údaji povrchu po dokončení stavebních prací. Touto metodou může být stanoven také komplexní činitel odrazu