NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13448-2 (010281)

Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku srovnáváním.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13448-2
: 010281
: 74047
: NEPLATNÁ
: 1.9.2005
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN