NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13444 (013242)

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování.

NORMA vydána dne 1.12.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 13444
: 013242
: 506264
: 1.12.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13444 (013242):

Technická norma ČSN ISO 13444 stanovuje rozměry pro přímé a kosoúhlé rýhování, která má rýhy s danou roztečí rovnoběžné s osou válcové součásti, nebo zhotovené pod úhlem 30° k ose součásti. Uvedená doporučení jsou použitelná pro obecné použití. Jsou určena ke zlepšení jednotnosti a vzhledu rýhování a snížení počtu potřebných nástrojů