NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13381-1 (011446)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13381-1
: 011446
: 502971
: 1.7.2017
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13381-1 (011446):

Tato část ISO 13381 poskytuje návod pro vývoj a aplikaci prognostických procesů. Je určena k tomu, aby - umožnila vývojovým pracovníkům, dodavatelům, uživatelům a výrobcům sdílení společných konceptů prognostiky, - umožnila uživatelům určit data, charakteristiky, procesy a chování nezbytné pro přesnou prognózu, - načrtla odpovídající přístupy a procesy při vývoji prognózy, - zavedla koncepty prognostiky pro usnadnění vývoje budoucích systémů a výcviku. Další části budou zahrnovat úvod do konceptů těchto forem prognostických přístupů: přístupy založené na změnách výkonnosti (sledování trendů) (ISO 13381-2), metody s využitím cyklicky řízené životnosti (ISO 13381-3) a modely zbývající užitečné životnosti (ISO 13381-4)