NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13374-4 (011442)

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace.

NORMA vydána dne 1.12.2016

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 13374-4
: 011442
: 501261
: 1.12.2016
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13374-4 (011442):

Tato část ISO 13374 uvádí podrobně požadavky na prezentaci informací pro technickou analýzu a podporu rozhodování v otevřené architektuře pro monitorování stavu a diagnostiku. Profesionálové pro návrh software potřebují prezentovat diagnostická/prognostická data, informace o stavu, upozornění a doporučení na displejích počítačů a ve formátech písemných zpráv pro konečné uživatele. Tato část ISO 13374 poskytuje normy pro zobrazení těchto informací v CM&D systémech