NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13374-1 (011442)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice.

NORMA vydána dne 1.1.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 13374-1
: 011442
: 69236
: 1.1.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13374-1 (011442):

Různé softwarové produkty vytvořené pro monitorování stavu a diagnostiku strojů, které jsou v současnosti používány, si nemohou snadno vyměňovat data nebo pracovat způsobem "instaluj a pracuj" bez velkého úsilí na integraci. Proto je obtížné integrovat systémy a poskytovat uživatelům sjednocený pohled na stav strojů. Záměrem ISO 13374 je poskytnout základní požadavky na specifikace otevřených softwarových produktů, které umožní, aby data a informace z monitorování stavu strojů byly zpracovány, předávány a zobrazeny různými programovými balíky bez použití protokolů, které jsou specifické pro různé platformy nebo jsou specifické pro dané technické vybavení.