NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13373-9 (011440)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory.

NORMA vydána dne 1.8.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13373-9
: 011440
: 505463
: 1.8.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13373-9 (011440):

Tento dokument stanovuje postupy, které mají být uváženy při provádění vibrační diagnostiky různých typů elektromotorů. Tento dokument pojednává o čtyřech typech motorů, a to o indukčních s klecovým vinutím, asynchronních kroužkových, s vyniklými póly a stejnosměrných (DC) motorech. POZNÁMKA - První dva typy jsou definovány v ISO 20958. Tento dokument je převážně použitelný pro motory s výkonem nad 15 kW. Tento dokument je určen pro použití praktiky v monitorování stavu, inženýry a techniky a poskytuje praktický přístup k diagnóze závad založený na vibracích. Navíc obsahuje řadu příkladů pro různé typy strojů a komponent a jim přiřazené symptomy závad. Postupy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, mohou být v některých případech aplikovány na jiné typy elektrických strojů, jako jsou generátory, ale mohou existovat i jiné specifické metody pro takové stroje, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu. Použití jiných veličin, než jsou vibrace, jako je napětí a proud, pro zjištění a analýzu závad souvisejících s vibracemi, je mimo rozsah tohoto dokumentu