NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13373-3 (011440)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku.

NORMA vydána dne 1.1.2017

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13373-3
: 011440
: 501540
: 1.1.2017
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13373-3 (011440):

Tato část ISO 13373 uvádí pokyny pro obecné postupy, které mají být uváženy při provádění vibrační diagnostiky strojů. Je určena k použití vibračními diagnostiky, inženýry a techniky a poskytuje praktický, strukturovaný přístup k diagnostice závad. Dále dává příklady závad, které jsou společné pro široký rozsah strojů