NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13373-1 (011440)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy.

NORMA vydána dne 1.5.2003

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13373-1
: 011440
: 67076
: 1.5.2003
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13373-1 (011440):

Základním účelem monitorování stavu vibrací strojů je poskytování informací o provozním stavu strojů pro zabezpečení a pro prediktivní údržbu. Nedílnou součástí tohoto procesu je hodnocení stavu vibrací stroje za dobu provozu. Účelem této části ČSN ISO 13373 je podporovat použití uznávaných postupů pro sběr dat a hodnocení měření vibrací pro účely monitorování stavu. Na rozdíl od dynamických zkoušek, které se používají pro účely diagnostiky nebo přejímky, monitorování stavu zahrnuje sběr dat, která mohou být porovnávána za určité časové období a zvýrazňuje spíše změny dynamického chování než jakékoliv samotné určité chování.