NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1328-1 (014682)

Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola.

NORMA vydána dne 1.8.1997

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 1328-1
: 014682
: 21919
: NEPLATNÁ
: 1.8.1997
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN