NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13091-2 (011460)

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13091-2
: 011460
: 72118
: 1.2.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13091-2 (011460):

Norma ČSN ISO 13091-2 specifikuje metody a postupy při analýze a interpretaci prahů vibrotaktilního čití a posuvů prahu. Jsou doporučeny postupy pro popsaní statisticky významných změn prahů vibrotaktilního čití. Tato část ISO 13091 se vztahuje na prahy vibrotaktilního čití určené na konečcích prstů v souladu s ustanoveními ISO 13091-1. V příloze A jsou uvedeny hodnoty prahů vibrotaktilního čití zdravých osob, které se vztahují na prahy určené v souladu s ustanoveními ISO 13091-1. V příloze B jsou pojednány důsledky pozorovaných změn prahů vibrotaktilního čití.