NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13053-1 (010217)

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13053-1
: 010217
: 92156
: 1.6.2013
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13053-1 (010217):

Tato část normy ISO 13053 popisuje metodologii pro zlepšování obchodní činnosti známé jako meto-dologie Six Sigma. Tato metodologie obvykle obsahuje pět fází: definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a řídit (DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control)