NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13041-5 (200308)

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 13041-5
: 200308
: 509442
: 1.1.2020
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 13041-5 (200308):

Tato část ISO 13041 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-4, určité kinematické zkoušky pro číslicově řízené (NC) soustruhy a soustružnická centra, týkající se otáček vřetena, rychlostí posuvu jednotlivých NC lineárních os, a přesnosti drah opsaných současným pohybem dvou nebo více NC lineárních a/nebo rotačních os. POZNÁMKA - Tato část ISO 13041 se vztahuje na číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra s vodorovným, svislým a obráceným svislým pracovním vřetenem (vřeteny)