NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 12913-1 (011692)

Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 12913-1
: 011692
: 96543
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 12913-1 (011692):

Tato mezinárodní norma uvádí definici a koncepční rámec soundscape. Vysvětluje skutečnosti významné pro měření a uvádění informací ve studiích soundscape a pro plánování, návrhy a řízení soundscape