NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 128-23 (013114)

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví.

NORMA vydána dne 1.6.2004

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 128-23
: 013114
: 69971
: NEPLATNÁ
: 1.6.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN