NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 12715 (015025)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Referenční měrky a zkušební postupy pro charakterizaci zvukových svazků kontaktních sond.

NORMA vydána dne 1.5.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 12715
: 015025
: 97049
: 1.5.2015
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 12715 (015025):

Tato mezinárodní norma uvádí dvě kovové referenční měrky: půlválcovou stupňovou (HS - hemicylindrical-stepped) měrku a měrku s bočními vývrty (SDH - side-drilled-hole). Tato mezinárodní norma stanoví postupy pro měření profilů zvukových svazků generovaných sondami v kontaktu se zkoušeným předmětem. Sondy zahrnují přímé, úhlové (s lomenou podélnou a lomenou příčnou vlnou), fokusované a dvojité sondy