NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 12616 (010506)

Terminografie zaměřená na překlad.

NORMA vydána dne 1.11.2004

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 12616
: 010506
: 71561
: 1.11.2004
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 12616 (010506):

stanovuje směrnice umožňující překladatelům a jejich spolupracovníkům zaznamenávat, udržovat a rychle a snadno vyhledávat terminologické informace související s překladatelskou činností. Kvalitu překladu lze měřit částečně z hlediska lingvistických prvků, jako je styl a gramatika, a částečně z hlediska přesnosti použití příslušné terminologie. Směrnice v této mezinárodní normě poskytují nezbytné základy pro řízení jakosti terminologických informací v překladech. Tyto směrnice mohou být rovněž přizpůsobeny tak, aby byly základem pro spravování textů ze zdrojového jazyka, paralelních textů, překladů a jiných informací (např. bibliografií, odkazů a citací) v cílovém jazyce. ČSN ISO 12616 lze použít jak pro práci jednotlivých překladatelských subjektů, tak pro týmovou práci nebo práci překladatelských sekcí. Jsou v ní rovněž stanoveny směrnice, které jsou nezbytné pro výměnu terminologických dat.