NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11843-5 (010240)

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace.

NORMA vydána dne 1.8.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 11843-5
: 010240
: 94594
: 1.8.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 11843-5 (010240):

Tato část ISO 11843 se týká kalibračních funkcí, které jsou lineární či nelineární. Stanovuje základní metody jak - vytvořit profil preciznosti pro odezvu a to popisem směrodatné odchylky (SD) nebo variačního koeficientu (CV) odezvy jako funkce redukované stavové proměnné; - transformovat tento profil preciznosti na profil preciznosti pro redukovanou stavovou proměnnou v souvislosti s kalibrační funkcí; - použít druhý uvedený profil preciznosti k odhadu kritické hodnoty a minimální detekovatelné hodnoty redukované stavové proměnné