NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11691 (011666)

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3.

NORMA vydána dne 1.8.1996

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 11691
: 011666
: 19952
: NEPLATNÁ
: 1.8.1996
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN