NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11095 (010237)

Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů.

NORMA vydána dne 1.11.1997

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 11095
: 010237
: 26282
: 1.11.1997
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 11095 (010237):

Tato norma je identická s ISO 11095:1996. Tato mezinárodní norma zejména: a) vytyčuje obecné zásady potřebné ke kalibraci měřicího systému a k udržování takto "kalibrovaného" měřicího systému ve statisticky zvládnutém stavu, b) poskytuje základní metodu pro odhadování lineární kalibrační funkce, c) poskytuje regulační metodu pro rozšířené použití kalibrační funkce a další. ČSN ISO 11095 (01 0237) byla vydána v listopadu 1997