NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11005 (013712)

Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů.

NORMA vydána dne 1.12.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 11005
: 013712
: 506272
: 1.12.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 11005 (013712):

Tato mezinárodní norma stanovuje pravidla pro užívání hlavního dokumentu s cílem shromáždit všechny informace o produktu potřebné pro určitou část nebo sestavu. Rovněž je stanoven vztah mezi hlavním dokumentem a doplňkovými dokumenty