NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10878 (015005)

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Slovník.

NORMA vydána dne 1.3.2017

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10878
: 015005
: 97050
: 1.3.2017
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10878 (015005):

Tato mezinárodní norma definuje termíny používané v infračervené termografii pro nedestruktivní zkoušení a tvoří společný základ pro standardizované obecné použití