NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10847 (011674)

Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů.

NORMA vydána dne 1.6.1999

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 10847
: 011674
: 56077
: 1.6.1999
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10847 (011674):

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10847:1997. Mezinárodní norma ISO 10847:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanovuje metody určení vložného útlumu venkovních protihlukových clon navržených ke stínění různých zdrojů hluku. Stanovuje podrobné postupy pro měření in-situ vložného útlumu protihlukových clon, včetně poloh mikrofonu, provozních podmínek zdroje a akustického prostředí měřicích míst. Norma umožňuje měření vložného útlumu konkrétní protihlukové clony v konkrétním místě za konkrétních podmínek. Neumožňuje porovnávání hodnot vložného útlumu stejných protihlukových clon na různých místech. Za stejných meteorologických podmínek může být použita na stejném místě pro porovnávání vložného útlumu různých typů protihlukových clon přímou metodou. Norma může být použita jako předepsaný postup pro určení útlumových vlastností protihlukové clony nebo pro její technické či diagnostické hodnocení. Lze ji použít v případech, kdy se protihluková clona teprve bude stavět a v případech, kdy již postavena byla. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy na normy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Metody, kapitola 5 - Přístroje, kapitola 6 - Akustické prostředí, kapitola 7 - Zdroje a ekvivalence zdrojů, kapitolu 8 - Postup měření, kapitola 9 - Zaznamenávané informace a kapitola 10 - Informace uváděné v protokolu. ČSN ISO 10847 (01 1674) byla vydána v červnu 1999