NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10845-5 (730090)

Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10845-5
: 730090
: 88871
: 1.9.2011
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10845-5 (730090):

Tato část ISO 10845 stanovuje základní ukazatele výkonnosti ve formě cílů (CPG) pro účast na zakázce. Stanovuje podíly jednotlivých dodavatelů (společností) na plnění ukazatelů v zakázkách na dodávky zboží, poskytování služeb nebo projekčních a stavebních prací. CPG mohou být využity k měření výsledků zakázky v poměru k míře angažovanosti jednotlivých dodavatelů nebo k vytvoření cílové úrovně výkonnosti smluvního partnera, které má v rámci provádění smlouvy dosáhnout nebo kterou má překročit. Tato část ISO 10845 stanovuje metody, kterými jsou měřeny, kvantifikovány a ověřovány základní (klíčové) ukazatele výkonnosti při plnění smlouvy, v souladu s dvěma různými strategiemi stanovování cílů: strategie stanovování cílů A a strategie stanovování cílů B (stanoveno v kapitole 2). POZNÁMKA: Příloha A obsahuje komentáře ke kapitolám této části ISO 10845. Příloha B poskytuje návod k vytváření dat o stanovování cílů pro dokumenty týkající se zakázek při využití této části ISO 10845