NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10815 (011427)

Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10815
: 011427
: 502775
: 1.7.2017
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10815 (011427):

Tento dokument stanovuje základní zásady měření, zpracování a vyhodnocení vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků. Zavedením standardního postupu mohou být za předpokladu stejného zdroje získána srovnatelná data o časové odezvě tunelových prvků. Je rovněž přípustné porovnat data získaná v různých tunelech. Měření uvažovaná v tomto dokumentu se týkají odezvy konstrukce a druhotně prvků osazených v tunelu. Měření se netýkají působení vibrací na osoby v tunelu nebo v jeho blízkosti, nebo na cestující ve vlacích, které projíždějí tunelem