NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10813-2 (011467)

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce.

NORMA vydána dne 1.6.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10813-2
: 011467
: 510178
: 1.6.2020
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10813-2 (011467):

Tento dokument poskytuje návod pro výběr vibrátoru, který bude použit při hodnocení frekvenčních odezev zkoušené konstrukce nebo pro studium toho, jak po konstrukci vibrace rostou/klesají. Tyto dynamické zkoušky konstrukcí mohou být prováděny v provozu nebo v laboratorních podmínkách (viz ISO 7626 nebo soubor ISO 10846 4 5 6 7 ). V tomto dokumentu je popsán postup výběru z hlediska síly vyvinuté jediným vibrátorem. Oproti tomu pro pohybování masivními konstrukcemi, jako jsou hráze nebo mosty, se obvykle používá sestava vibrátorů. Správně sfázované vibrátory produkují celkově stejnou sílu, jaká je vypočtena pro jediný vibrátor (viz 6.2.6). Návod lze také aplikovat při výběru zařízení, které má být použito při modálním zkoušení pro určení vlastních frekvencí, modálních tvarů a tlumení konstrukce; avšak pro takové zkoušení obvykle musí být uváženo více faktorů, než je pokryto tímto dokumentem. Tento dokument se zabývá pouze translačním buzením. Zařízení použité pro generování úhlových vibrací viz citace 8