NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10791-7 (200360)

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10791-7
: 200360
: 509445
: 1.1.2020
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10791-7 (200360):

Tato část ISO 10791 specifikuje standardní zkušební kusy s odkazem na ISO 230-1, zkoušky řezání za dokončovacích podmínek. Také specifikuje charakteristiky a rozměry samotných zkušebních kusů. Tato část ISO 10791 je určena k zajištění minimálních požadavků na posouzení přesnosti řezání stroje. Tato část ISO 10791 bere v úvahu obráběcí centra s 3- až 5- osami