NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10711 (018273)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory.

NORMA vydána dne 1.6.2012

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10711
: 018273
: 90731
: 1.6.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10711 (018273):

Tato norma definuje protokoly a sady zpráv mezi dopravními detektory a řadiči světelného signalizačního zařízení. Platí pro všechny rozdílné technologie dopravních detektorů používaných v současné době pro řízení světelné signalizace v reálném čase. Předmět této normy je omezen na parametrizaci řízení dopravní signalizace a rozhraní mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory. Tato norma definuje sady zpráv, které obsahují sběr dat a řídicí protokoly pro tři různé typy detektorů v systému řízení světelné signalizace: - detektory, které pracují s informací o obsazenosti pozemní komunikace (PK); - detektory, které pracují s obrazovou informací; - detektory, které pracují s identifikací vozidla