NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10649-6 (220431)

Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 6: Rozměry a označení nástrojových držáků s modulovým kuželovým rozhraním s kuličkovým pohybovým systémem.

NORMA vydána dne 1.11.2013

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 10649-6
: 220431
: 94207
: 1.11.2013
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10649-6 (220431):

Tato část ISO 10649 specifikuje rozměry trnů pro frézy s podélnou drážkou a unášečem s modulovým kuželovým rozhraním (TS) s kuličkovým pohybovým systémem. Vztah mezi značkami v této části ISO 10649 a souboru norem ISO 13399 je uveden pro informaci v příloze A