NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10586 (010153)

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.1998

Pouze česká předmluva -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN ISO 10586
: 010153
: 52368
: 1.7.1998
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10586 (010153):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 42 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tyto znaky vytvářejí soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací, včetně jejich anotací, v moderní gruzínštině (mxedruli).