NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10461+Amd.1 (078541)

Plynové lahve - Bezešvé plynové lahve z hliníkových slitin - Periodická kontrola a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10461+Amd.1
: 078541
: 78079
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN