NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10315 (569507)

Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 10315
: 569507
: 94424
: 1.12.2013
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10315 (569507):

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu nikotinu v kondenzátech kouře cigaret pomocí plynové chromatografie. Nakuřování cigaret a sběr hlavního proudu kouře jsou běžně prováděny způsobem shodným s normou ISO 4387