NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10303-511 (974101)

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch. (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2003

Pouze česká předmluva -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN ISO 10303-511
: 974101
: 67926
: 1.8.2003
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10303-511 (974101):

Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následujících skupin: metod popisu, aplikačních protokolů, souboru abstraktních testů, metod implementace a testování shody. Tato část ISO 10303 je součástí skupiny aplikace konstrukčního vyjádření. Tato část 10303 popisuje aplikaci konstrukčního vyjádření (AIC), která je použitelná pro počítačové zobrazení. Toto zobrazení je uspořádané do logických skupin, které podporují určité funkční použití dat o výrobku v řadě různých aplikačních kontextů. Tyto konstrukce jsou obecným vyjádřením integrovaných zdrojů podporujících sdílení požadovaných informací mezi protokoly aplikací. Norma specifikuje způsob vyjádření popisu topologicky ohraničeného povrchu. Umožňuje definovat plochy pomocí explicitní topologie a plně definované geometrie. Plocha a geometrie hran styku ploch obsahuje jak elementární, tak i volnou formu geometrie.Předmětem této normy jsou: - 3D geometrie; - B-spline křivky a povrchy; - jednoduché křivky; - jednoduché povrchy; - zobrazení s více čarami; - zobrazení s více křivkami; - povrh získaný převedením nebo rotací křivek; - parametrické křivky v třírozměrném prostoru; - bi-parametrický povrh ve volné formě; - použitím topologie k ohraničení geometrických entit; - geometrickou transformací. Norma dále obsahuje použité definice a zkratky, zkrácený výpis jazyka EXPRESS