NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10302 (011673)

Akustika - Metoda měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními.

NORMA vydána dne 1.5.1999

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10302
: 011673
: 55673
: NEPLATNÁ
: 1.5.1999
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN