NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10241-2 (010500)

Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel.

NORMA vydána dne 1.9.2017

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10241-2
: 010500
: 503266
: 1.9.2017
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10241-2 (010500):

Tato část ISO 10241 řeší zavádění normalizovaných terminologických hesel v jiných kulturních a jazykových prostředích, zejména přejímání mezinárodně normalizovaných terminologických hesel regionálními a národními normotvornými orgány. Stanovuje principy a směrnice pro řešení klíčových záležitostí, které se mají v tomto procesu brát v úvahu. Poskytuje také příklady a řešení problémů, k nimž dochází, když přejímající normotvorný orgán přejímá mezinárodně normalizovaná terminologická hesla, slaďuje pojmové systémy přejímajícího normotvorného orgánu s mezinárodně normalizovanými pojmovými systémy a zpracovává normalizovaná terminologická hesla jako dodatky nebo doplňky mezinárodně normalizovaných terminologických hesel