NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10241-1 (010500)

Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování.

NORMA vydána dne 1.6.2017

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 10241-1
: 010500
: 502756
: 1.6.2017
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10241-1 (010500):

Tato norma specifikuje požadavky na navrhování a strukturování terminologických hesel v technických normách a uvádí příklady z dokumentů ISO a IEC. Termíny a jiná označení vyskytující se v terminologických heslech mohou obsahovat písmena, číslice, matematické značky, typografické znaky a syntaktické znaky (např. interpunkční znaménka, spojovníky a pomlčky, kulaté a hranaté závorky a jiné spojovací nebo oddělovací znaky), někdy ve znakových stylech (tj. fonty a tučné písmo, kurziva, tučná kurziva nebo jiné stylové zvyklosti), které se řídí zvyklostmi specifickými pro daný jazyk, doménu nebo předmět. Termíny mohou rovněž zahrnovat normalizované značky (které mohou být jazykově nezávislé nebo mezinárodně harmonizované, jako jsou např. značky pro veličiny a jednotky a také grafické značky), za něž odpovídají jiné komise ISO a IEC. Norma je založena na principech a metodách uvedených v ISO 704 a uvádí pravidla jak pro jednojazyčná, tak pro vícejazyčná terminologická hesla v technických normách a v jejich rejstřících