NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10196 (013808)

Mikrografie. Doporučení pro přípravu předloh.

NORMA vydána dne 1.10.1993

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 10196
: 013808
: 28801
: 1.10.1993
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10196 (013808):

Norma obsahuje ISO 10196:1990. Norma dává pokyny k přípravě předloh pro usnadnění jejich reprodukce do mikrografických médií. Vztahuje se na doklady s tmavými znaky na světlém pozadí, přičemž písmo je vytvořeno souvislými čarami. Ač teoretické základy posuzování kvality stavěly spíše na latinské abecedě, tyto obecné zásady mohou sloužit jako směrnice pro tvorbu dokumentů s jinými abecedními znaky nebo ideogramy. Norma neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN ISO 10196 (01 3808) byla vydána v říjnu 1993