NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10135 (013154)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).

NORMA vydána dne 1.11.2008

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10135
: 013154
: 82133
: 1.11.2008
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10135 (013154):

Norma uvádí pravidla a zvyklosti indikace formovaných součástí v technické výrobní dokumentaci. Termín "formovaná součást" v této mezinárodní normě pokrývá odlévané, kované, vstřikované a další součásti, vyráběné s použitím forem. V normě je specifikován způsob indikace na výkrese formované součásti například k umožnění vyjmutí součásti z formy, jako jsou dělicí plochy či úkosy a další potřebné komponenty formy, například hradla, nálitky, průduchy, vyhazovače atd. způsobující nezbytné nedokonalosti povrchu. Tyto úchylky od ideálního geometrického tvaru jsou indikovány na výkrese tak, aby výsledná součást z tohoto hlediska splňovala zamýšlenou funkci. Norma také specifikuje proporce a rozměry grafických značek použitých pro jejich zobrazení.