NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10069-2 (226075)

Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 10069-2
: 226075
: 94341
: 1.12.2013
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10069-2 (226075):

Tato část ISO 10069 specifikuje rozměry, v milimetrech, pružinových nákružků a vodicích čepů určených k použití v tvářecích nástrojích společně s elastomerovými tlačnými pružinami v souladu s ISO 10069-1. Tato část ISO 10069 také podává informaci ohledně materiálů a jejich tvrdosti a specifikuje označení pružinových nákružků a vodicích čepů, které jsou v souladu s těmito požadavky