NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10015 (010337)

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 10015
: 010337
: 510461
: 1.7.2020
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 10015 (010337):

Tento dokument poskytuje směrnice pro organizaci k zavedení, implementaci, udržení a zlepšování systému managementu kompetencí a rozvoje lidí tak, aby pozitivně ovlivňovala výstupy související se shodou výrobků a služeb s potřebami a očekáváními relevantních zúčastněných stran. Tento dokument je použitelný pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ nebo velikost. Nepřidává, nemění, ani nijak neupravuje požadavky norem rodiny ISO 9000 ani jiných norem