NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10012-1 (010360)

Požadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení. Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení.

NORMA vydána dne 1.11.1993

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 10012-1
: 010360
: 32711
: NEPLATNÁ
: 1.11.1993
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN