NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO/TS 17090-3 (982020)

Zdravotnická informatika - Infrastruktura veřejného klíče - Část 3: Management politiky certifikační autority. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2003

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO/TS 17090-3
: 982020
: 69085
: NEPLATNÁ
: 1.12.2003
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN